Любовно кафене

Любовно кафене – място за проверка на реалността. Това е формат, който се провежда в работната седмица в София за три часа. Пет мъже и пет жени се предизвикват да участва в няколко различни поведенчески задачи, всяка задача си партнира с различен човек. След всичко се събираме заедно и всеки получава и дава обратна връзка. Това е начин да се научим да се виждаме през очите на другите и ако има нещо, което ни пречи да общуваме пълноценно можем да го видим и да решим дали искаме да го променим. Любовното кафене е полезно и много приятно и забавно.