Фактори при хазартната зависимост

Хазартната зависимост е симптом на нездрава личност. Проблемите на хората често са свързани със самооценката. Начинът по който личността се отнася към себе си, уменията, качествата, способността да се адаптира и да функционира пълноценно е от огромно значение за развиването на хазартна зависимост. Хората, който попадат в такава зависимост, често се преживяват като празни, описват себе си като нищо. Възприемат се като хора без чест, смятат, че са подли, без гордост. Възприемат живота си като подаяние, определят го като мизерия. Имат склонност да използват нецензурен език, позволяват си неприлично поведение. Всичко това е трудно поносимо и често се компенсира чрез илюзии.

Друга често срещана причина за неприятности с хазарта са трудности с обвързването. Децата, които са преживели различни форми на отхвърляне са по склони към развиване на злоупотреби с хазарт. Отхвърлянето може да е от връстниците или от важен за детето възрастен. Разстроени семейства или липса на истинско семейство, както и лоши отношения с бащата и насилие над детето или пред него са част от факторите, които имат силно влияние по отношение на развиване на хазартна зависимост.

Не възможността да се управлява високата емоционална възбуда също може да доведе до развитие на хазартна зависимост. Това означава, че човек не е развил умение да се справя по адекватен начин с напрежението от ежедневието си.

Често в началото хазартната игра се възприема като приключение и възможност за печалба. Използва се и като начин да се справи със скуката, за потискане на негативни емоции.

Хазартната игра се използва, за пряк път към създаване на важно за личността усещане, което не може да си го причини по друг начин.

От забавление хазарта се превръща в проблем, когато залозите започнат да надхвърлят финансовите възможности на личността. Залозите започват да се увеличават, за да може човек да изпита същото вълнение. Създава се илюзията, че игралната зала има нужда от урок, че при следващата игра ще бъде наказана, разорена и ще си възстанови всички загубен пари, че и повече. Вземането на при от приятели и различни и институции се превръща в ежедневие. Високото напрежение в което попада залагащия човек причинява чисто здравословни проблеми, което е поселено от неправилно хранене, не редовен сън, злоупотреби с алкохол или други вещества. Финансовите проблеми, необходимостта да се лъже и крие предизвикват високо ниво на вина, която подпомага човек да се чувства още по-зле и да губи надежда, че ще успее да се измъкне от омагьосани кръг на хазарта.

Лечението на хазартната зависимост е дълъг, труден и индивидуален процес. За хората, които няма никакъв контрол над залаганията е препоръчително да потърсят помощ в терапевтична общност. Терапията в средата, в която живее човек с хазартна зависимост е сложен и отговорен процес, в който е нужно да се включи цялото семейство. Водещ фактор за успеха на терапията е осъзнаването и мотивацията на самия зависим, поведението и отношението на близките. Успешни методи при работа с хазартната зависимост са когнитивно поведенческата терапия и мотивационното  интервюиране.

Всеки може да се отърве от хазартна зависимост и да бъде здрав, но не може сам.

Дора Добрева

18.02.2019