Групови терапии

Любовно кафене

Днес повече от всякога практикуващите психолози трябва да създаваме нови, бързо работещи техники и стратегии справяне с различни психологични трудности.

Прочетете повече