5. „Език мой – враг мой“

 

27. 07 от 9 часа
Сред природата. В игри и закачки, сред  практически упражнения ще научим:

  • Колко важни са думите?
  • Как да подбираме думите?
  • Какво ни затруднява?
  • Как да общуваме успешно?
  • Има ли думи, които ни пречат?
  • Как да живеем по-спокойно?
  • Как да сме по-щастливи?
  • Какво ни казват другите с техните думи?
  • Ще разберем какво ни е трудно и как да се научим да го преодоляваме!