4. „Кой съм аз“

b58b893c49029. 06 от 9 часа
В практически упражнения и задачи ще се учим:

 • Колко познаваме себе си?
 • Какво харесваме?
 • Какво ни затруднява?
 • Какво искаме?
 • Как да постигаме целите си?
 • Как да живеем по-спокойно?
 • Как да сме по-щастливи?
 • Пречи ли ни нещо и как да се справим с това?
 • Как  да се справим със стреса- какво ни помага и какво ни пречи?
 • Какво сме забравили за  себе си?
 • Ще разберем какво ни е трудно и как да се научим да го преодоляваме!