Работилница за Родители

Семейството е мястото за отглеждане на деца. Това е най-подходящото място, в което човек израства. Всяко дете е различно. Всяко семейство е различно, всеки родител е различен. Всеки родител търси и намира своя начин да отглежда, възпитава и обича децата си.

Никое семейство не е готово да се сблъска с наркотиците. Някак си вярваме или се надяваме, че това няма да ни се случи. Но то се случва. Децата ни понякога попадат в капана на неприемливи поведения, употребяват наркотици, алкохол, забъркват се в различни неприятности. Всеки родител се бори с всички възможни средства да защити и спаси децата си.  В България вече има доста места и различни адекватни начини за лечение на злоупотреба и зависимости от наркотици, алкохол, хазарт и всичко, което ограбва живота им.

За родителите е по-трудно, за тях няма лечение, няма терапевтични общности за родители. Има различни организации, които помагат по някога, друг път не чак толкова. Всеки родител търси сам начин да се справи с всичко, което го връхлита заедно с проблема на детето му.

Това е причината  да организирам първата Работилница за родители в град Плевен. Работилница, в която ще срещнем разбиране, ще видим други как са се справили и други, на които им е трудно и още търсят своя начин да се справят.

Темата с наркотиците присъства в живота ми повече от 13 години. От няколко години активно и професионално работя със зависими и техните семейства и виждам колко е голяма  нуждата семействата да бъдат подкрепени, да им се помогне да разберат, да проумеят промяната, която е нужна, за да бъдат адекватна подкрепяща среда на децата си. Да бъдат чути въпросите им, да им се помогне да намерят отговори.  Да се справят с вината, срама, да си позволят да правят планове, да вярват, да мечтаят.

Вярвам, че всеки има право на подкрепа. Вярвам, че всеки може да се справи и да бъде здрав и щастлив, но никой не може сам.

Първата „Работилница за родители“ ще се проведе на 28 септември е град Плевен от 13 до 18 часа.

Подробности на:

0898699514 Детелина Пушкова