Халифът и неговата жена

“ … Един арабски халиф се подготвял да замине на военен поход и извикал своя везир:
– Искам докато ме няма да заключиш жена ми в кулата – наредил той.
– Но тя Ви обича, Ваше Величество!
– И аз я обичам, но ние арабите имаме една стара поговорка, която казва: „Дръж кучето си гладно и то ще те следва. Охрани го и то ще те захапе.„
Халифът тръгнал на война и отсъствал шест месеца. Когато се завърнал, повикал везира си и поискал да види жена си.
– Тя Ви напусна – отвърнал везирът. – Ваше Величество цитира една чудесна поговорка преди да замине, но ние арабите имаме и една друга пословица, която Вие вероятно сте забравили: „Ако кучето ти е вързано на верига, ще последва всеки, който го отвърже… “