Хазартна злоупотреба

На 23 юни започва работа група от хора със затруднено отношение към хазарт.

Групата се събира в 18 часа, всеки четвъртък. Срещите се провеждат в кабинета на психолог Добрева.

Адрес: Пловдив, ул „Нешо Бончев“ № 3, на партера
Телефон: 0988 905 377
0898 504 177
0888 144 877
В групата участват до  7 човека, които се водят от един или двама психолози.

При работа в групата се използват много от индивидуално прилаганите техники,

използват се и процесите, който протичат в самата група.

Използва се транскултуралния опит, организират се различни игри и дискусии върху подходящи за темата казуси.

Всичко това дава възможност за по-бързо въздействие, овладяване на необходимите нови поведенчески умения,

както и за създаване на социално подкрепяща среда.

 

Времето на една групова среща е 90 минути, а таксата е 50% от таксата за индивидуално консултиране.

 

Първото посещение е безплатно. Всеки може да се присъедини или да престане да посещава групата,

без това да попречи на работата на другите. Продължителността на една среща е 90 минути,

а такса е 15 лева.

Дора Добрева