Хазартната зависимост е различна от забавлението (вестник „Труд“)

Хазартът е зависимост позната на хората от древни времена. Обстоятелствата, които превръщат хората в зависими от хазарта променили ли са се?

Хазартът сам по себе си е просто една игра. Може да се забавляваш, да прекараш малко време по интересен начин. Хазартната зависимост е нещо различно от забавление. Играта открадва живота. Тя става най-важната част. За да си осигурят време и средства за игра, те лъжат, крадат, теглят заеми, които не могат да върнат. Готови са да пренебрегнат всичко, което всъщност е им е важно

Кога човек просто играе, за да „изпита късмета“ си и кога е пристрастен?

Човек играе, когато има време, когато се забавлява сприятели, не на всяка цена. Пристрастяването нещо различно, то открадва живота ти, не можеш без играта, готов си на всичко за да си осигуриш време, пари и възможност, за да играеш още. Късмета няма нищо общо с хазарта.

Хазартната зависимост лечима ли е?

Да. Има няколко важни фактора, който подкрепят успешната терапия. Личната мотивация или осъзнаването на личността, подкрепящата среда и разбира се ако се потърси помощ от специалист той да знае какво прави и да може да изгради добра терапевтична връзка.

Може ли да се каже, че хазартната зависимост е характерна за по-бедните народи?

Не! Скоро ми попадна статистика в коя държава какви са загубите на хазарт средно на човек от населението. Австралия

Загуби от хазарт на човек: 1 288 долара, а Сингапур

Загуби от хазарт на човек: 1 174 долара,  Канада

Загуби от хазарт на човек: 568 долара,  Италия

Загуби от хазарт на човек: 517, Гърция

Загуби от хазарт на човек: 420 долара.

Нямам представа каква е картината в България.

Само със зависимите ли трябва да се работи, когато бъде установено това заболяване или и с близките на човека?

Задължително е нужна и адекватна подкрепа и при близките. Зависимостта на един човек от семейството засяга всички. Близките на човек със зависимост развиват поведения, които са деструктивни и са свързани с обслужване на болното поведение. Това състояние се нарича съзависимост. Колкото повече се засилва зависимостта, толкова по-голяма става ангажираността на близките. По-чести конфликти и влошени семейни отношения. Близките имат усещане за загуба на надежда и смисъл, сресът и напрежението са огромни, често се наблюдават нестабилни емоционални състояния, наблюдават се нарушения в съня, липса на интерес към неща, които някога са доставяли удоволствие, доброволна изолация от близки и приятели.

Необходими ли са програми за интеграция на зависимите от хазарт хора?

Разбира се. Лечението на зависими от хазарт е трудно колкото и лечение на зависимостта към вещества, а те често са комбинирани. Хората, които нямат никакъв контрол над играта си е подходящо лечение в терапевтична общност, където в безопасна среда, личността ще може да намери отговори на трудни въпроси. Следва период на връщане към реалния живот, които е много труден и отговорен. Хората, които са били зависими имат трудности в различни свери от живота си, като трудности в общуването, в професионална реализация и др. Това означава, че човек е нужно да научи много нови неща и да усвои умения, за които е имал трудности преди.