Той алкохолно зависим ли е?

  Тест
Има ли до теб някой, който пие твърде много ? 

Само ти можеш да вземеш решение да промениш нещо. Човекът, който пие винаги има основателна причина за повода, за количеството, за мястото. Той знае подходящото извинение и подходящото обещание, за да продължи на татък. Да впримчи хората около себе си да понасят още. Алкохолно зависимият има няколко възможности: да продължи да пие, да потърси помощ в психиатрични заведения или да се присъедини към Анонимните алкохолици. Затруднението идва от факта, че пиещият сам трябва да вземе това решение. Знам колко е трудно да наблюдаваш, как някой който обичаш се самоубива, а единственото, което мога да направя е да наблюдаваш. Ще се почустваш по-добре, когато намериш сили и наречеш нещата с истински имена, че не си виновен, че не си сам ти, не е само той. Намери сили погледни в лицето проблемите, които създава човекът, който пие твърде много.

„ТОЙ“ ще наричам човека който пие твърде много, според теб.

Отговори честно на следващите въпроси. Ако отговорът е „Да” на четири или повече от въпросите, значи че ТОЙ има сериозен проблем с пиенето. И запомни – не е срамно, ако се окаже, че ТОЙ има проблем с алкохола. 

 

 

 

 

 

 

Отговори с ДА или НЕ на следващите въпроси.

1 – ТОЙ взимал ли е решение да престане да приет за седмица или повече, но е издържал само ден или два? 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

2 – ТОЙ желае ли хората да си гледат тяхната работа и да не се месят във въпроса за неговото пиене, да спрат да казват какво да прави? 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

3 – ТОЙ опитвал ли е  да замени  един вид алкохол с друг, с надеждата, че няма да се напие? 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

4 – ТОЙ имал ли сте през последната година сутрин криза и нужда да употреби веднага алкохол? 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

5 -ТОЙ  завижда ли на хора, които пият нормално или социално, без да имат проблеми? 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

6 – ТОЙ имал ли е проблеми през изминалата година в резултат на пиянство? 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

7 – ТОЙ създава  ли проблеми в семейството си в резултат от пиенето? 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

8 – ТОЙ в къщи или на обществени празници снабдява ли се с резервни напитки от страх, че алкохолът  няма да му стигне? 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

9 – ТОЙ разчита ли на собствената си воля, за да престане да пие, въпреки че се напива, дори когато не желае? 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

10 – ТОЙ има ли пропуснати дни от работа или училище заради запои? 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

11 – ТОЙ имал ли е „бели петна“ в паметта, губят ли му се моменти ? 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

12 – ТОЙ изпитвал ли е чувството, че животът му  би могъл да бъде много по-добър, ако не употребява алкохолни напитки? 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Не

Какъв е резултат? Имаш ли повече от четири отговора с „Да”? Ако е така, значи имаш сериозен проблем с алкохолно зависим човек.   Не си затваряй очите пред истината. Ако отговорът е ДА, ние с удоволствие ще ти покажем какво правим, за да се справиш с алкохолизма на човека до себе си. Обади ни се!
Ние няма да разрешим твоите проблеми. Ние ще ти покажем, че може да се научиш да живееш по различен начин.

 

https://aa-bg.dir.bg/_wm/pbasic/?df=186&dflid=3