Терапия

Напоследък се говори много за различни терапии.

Терапия за ръце, терапия за коса, терапия за душа.

Какво се крие зад тази така добре звучаща дума?

Най-общо терапия означава система от точно подбран подход, който позволява успешна борба със ситуация, която се определя, като проблем или неприемлива за личността състояние.

Всеки човек през живота си прави едни и същи неща,  но по различен начин.

Всеки човек се храни,  прави някакви физически упражнения, спи, има някакъв социален живот, професионална реализация, начин да се забавлява,  има място, което възприема за свой  дом,

има хора с които общува, начин да изпитва удоволствие, опознава себе си, има цели и неща, за които не съм се сетила.  Ако човек положи усилия да разгледа всяка една от тези сфери,

ще намери местенцето, където нещата не се случват по удовлетворителен начин за него самия.

Това е много трудно и тук е ролята на психолога.


Да приложи най-подходящата терапия,
по най- приемливия начин за конкретния човек.

да помага, да подкрепя да прилага различни техники за създаване на умения,

който да допринесат за по- качествено,  по-удовлетворяващо и по-щастливо справяне с предизвикателството Живот.

Дора Добрева