Съзависим

Думата „съзависимост“ е непозната на много хора. Най-често се използва за хора, чийто живот е силно повлиян от взаимоотношенията с човек, пристрастен към химични вещества.  Поведението на всеки пристрастен – към алкохол, опиати, хазарт, секс, храна и т.н. – оказва осезателно влияние на неговите близки. Все повече хора от различни социални групи страдат от съзависимост – роднини на хора с хронични заболявания или умствени нарушения, родители на деца с поведенчески отклонения, приятели на безотговорни личности, на работохолици и т.н.

Зависимият започва да контролира цялото семейство и неговото благополучие. Неговите постъпки влияят негативно на всички, нервират другите членове от семейството, пречи им на съня, тревожи ги и ги плаши.  Често семейството реагира, показвайки своята слабост и това се използва умело от зависимия. Всеки, който е минал през ада да има зависим в семейството си разбира напълно за какво говорим. Хората, които съжителстват със зависим много трудно се отказват от опитите си да контролират нещата.

Да се откажеш от контрола не означава да спреш да се грижиш- това означава, че не можеш да вземаш решение вместо друг човек!

Да се откажеш от контрола означава да не се грижиш, а да те е грижа.

Да се откажеш от контрола означава да приемеш своето безсилие, което означава да признаеш, че не можеш да контролираш резултатите.

Да се откажеш от контрола означава да не се заяждаш, караш или да крещиш по някого, но да видиш собствените си грешки и да се опиташ да ги преодолееш.

Да се откажеш от контрола означава не да съдиш, а да бъдеш хуманен.

Дора Добрева