Списък на резиденциалните програми за психосоциална рехабилитация

Актуален списък на резиденциалните и нерезиденциалните рехабилитационни програми, получили съгласие за добра практика по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и за реда за осъществяване на програми за психо-социална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, издадена от Министерство на здравеопазването.

Списък на резиденциалните програми за психосоциална рехабилитация

Организация Телефон / Факс,

Интернет страница,

email

Адрес Съгласие за осъществяване на Програма за психосоциална рехабилитация до…. дата
Терапевтична общност Феникс“, с. Бракьовци

Институт за екология на мисленето

Дългосрочна резидентна рехабилитационна програма за рехабилитация на зависимости по модела Терапевтична общност

+ 359 898 209 175

+ 359 2 962 3584

+ 359 887 563 028

Факс: + 359 2 868 7568

www.phoenixbulgaria.eu

www.phoenixhousebg.com

E-mail:

phoenix_house@abv.bg

гр. София 1407,

кв. „Лозенец“,

ул. „Рилски езера“ № 16

Съгласие № 112/12.02.2016г. валидно до 12.02.2019г
Терапевтична общност „БИЛАНИ“

Дългосрочна резидентна програма за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с наркотични, алкохолни, хазартни и интернет зависимости по модела Терапевтична общност. БИЛАНИ – ЗАЕДНО МОЖЕМ!

+ 359 893 685 999

+ 359 2 468 4887

www.bilani.bg

E-mail:

bilani@abv.bg

гр. Банкя 1320,

местност „Клисура“,

ул.“Панорама“ №9

Съгласие № 113/12.02.2016г. валидно до 12.02.2019г
Терапевтична общност „Ново Начало“

Резиденстка програма за рехабилитация, личностно развитие и интеграция на лица, зависими от психоактивни вещества.

+359 876 727 467

+359 88 993 4366

www.novonachalo.net

E-mail:

info@novonachalo.net

гр. Банкя 1320,

ул. „Капитан Коста Паница“ №29Д

гр.София 1324 жк Люлин бл.810 вх.Г ет.7 ап.90

Съгласие № 422/19.03.2015г. валидно до 19.03.2018г
Терапевтична общност „Ренесанс Интер“ –гр.Варна

Комплексна стационарна програма за психосоциална рехабилитация

за зависими от психоактивни вещества, разработена по модела на „Терапевтична общност“

+359 898 620 661

+359 52 356 254

E-mail:

renbg@gmail.ru

гр.Варна ул. „Средна Тракa“ 29 Съгласие № 138/08.03.2016г. валидно до 08.03.2019г
Сдружение „Отвори очи“,

гр. Варна

Православен център за обгрижване на наркозависими (ПЦДОН) „Св. Боян Енравота“ е резидентна дългосрочна тера-певтична общност за зависими лица с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на ПАВ. Целта на ПЦДОН е възстановяване от болестта (зависимостта), промяна на личността, подобряване на био-психо-социалното функцио-ниране и духовно състояние на индивида и неговата социална интеграция в обществото.

+359 879 113 065

+359 879 113 069

+ 359 52 370 550

E-mail:

pcdon2004@gmail.com

гр. Варна 9003,

кв. Аспарухово,

ул. „Места“ № 38 А

Съгласие № 1212/28.09.2015г. валидно до 28.09.2018г

Актуален списък на други програми за психосоциална рехабилитация, получили съгласие за добра практика по реда на Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за усло-вията и за реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, издаде-на от Министерство на здравеопазването.

Списък на нерезиденциалните програми за психосоциална рехабилитация

Организация Телефон / Факс,

Интернет страница,

email

Адрес Съгласие за осъществяване на Програма за психосоциална рехабилитация до…. дата
Рехабилитационен център „Ка спорт“- гр.София

Нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества „ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА“

+359 886 018 005

www.kasport.eu

e-mail:

sk.ka_sport@abv.bg

гр.София жк. Витоша ул. „Братя Чакрин“ 12 Съгласие № 309/29.06.2016г. валидно до 29.06.2019г
Дневен център „AРЗ – Солидарност“

Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“

Дългосрочна дневна програма за рехабилитация и ресоциализация на зависими, основаваща се на модела „терапевтична общност“

Моделът предлага структурирана дневна програма и не налага участниците да напускат града и своите семейства

+ 359 884 38 99 30

+ 359 2 971 99 20

www.solidarnost-bg.org

E-mail:

elena@solidarnost-bg.org

info@solidarnost-bg.org

гр. София 1000

ул. „Eкзарх Йосиф“ № 1,

ет. 2 ап.5

Съгласие № 20/23.01.2017г. валидно до 23.01.2020г
Рехабилитационна програма Дневен център

към

Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм. Дневен център за рехабилитация и ресоциализация на зависими

+ 359 2 822 92 99

E-mail:

dneven_stacionar@abv.bg

гр. София 1000,

ул. „Пиротска“ № 117, ет.1

Уведомително писмо за съгласие Изх. № 431/15.092016г. валидно до 14.09.2019г
Рехабилитационна програма „Дневни грижи“

към Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Пловдив – ЕООД

+ 359 32 643 241

Факс: +359 642 376

E-mail:

psichodis@abv.bg

гр. Пловдив 4002,

район Западен,

бул. „Пещерско шосе“ № 68

Уведомително писмо за съгласие Изх. № 379/05.08.2016г. валидно до 03.08.2019г
Дневна рехабилитационна програма за лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества към

Областен диспансер за психични заболявания – Център за псичхично здраве „ Д-р П. Станчев“ ЕООД- гр. Добрич

+ 359 58 60 26 55

E-mail:

odpzs_dobrich@abv.bg

гр. Добрич 9300,

ул. „П. Хитов“ № 24

Уведомително писмо за съгласие Изх. № 326/13.07.2016г. валидно до 12.07.2019г
Дневен център за рехабилитация и ресоциализация към

Областен диспансер за психични заболявания със стационар –

гр. Русе – ЕООД

+ 359 82 854 379

E-mail:

odpzs_rs@mail.bg

гр. Русе 7003,

бул. „Тутракан“ № 20

Уведомително писмо за съгласие Изх. № 325/13.07.2016г. валидно до 12.07.2019г
Програма за психосоциална рехабилитация към

„ЦПЗ – Велико Търново“, ЕООД,

гр. Велико Търново

+ 359 878 59 38 95

E-mail:

cpz.ppsr@abv.bg

гр. Велико Търново 5000,

ул. „Бузлуджа“ № 1

Уведомително писмо за съгласие Изх. № 28/30.01.2017г. валидно до 05.01.2020г