Социална фобия

Социалната фобия е тревожно разстройство. Човек се страхува много силно да не се изложи или унижи в различни социални ситуации. Този страх е много по-силен от притеснението, което повечето хора изпитват в подобни ситуации. Страдащият от социална фобия влага много усилия и ресурси, за да избягва всякакви ситуации, в който може да се изложи. Понякога все пак попадат в подобни социални ситуации и ги понася с цената на много висока тревожност.

Страхът, че ще се държат глупаво, че ще бъдат оценени от другите като луди, странни или  глупави е толкова голям, че ги блокира и те много често имат точно такова поведение и реакции. Много често страдащите от социална фобия си дават ясна, реална оценка на поведението, сами го оценят като неадекватно и това още повече ги блокира и ги кара да се държат още по-неадекватно. Tе се озовават в един омагьосан кръг, от който измъкването е много трудно. Страховете, който изпълват мислите на страдащият от социална фобия са много разнообразни. Те могат да изпитват силен страх от изчервяване на публично място, да не се задавят, да не разлеят храна, да използват обществени тоалетни, от тълпи, от явяване на изпити, от говорене с непознати и много други. Всеки един от тези страхове може да е формиран като отделна фобия или да се изпитват всички от една и съща личност.

Много хора страдат от различни форми на социална фобия, но тя е диагноза само когато вече е пречка да се реализирате професионално, когато е пречка да създадете интимна връзка, когато блокира повечето социални контакти и роли.

Социалната фобия често възниква при по-срамежливи деца, който биват натискани повече от възрастните да се справят с трудни за тях социални ситуации. Всеки петнайсе човека от сто страдат от различни форми на социална фобия в различен момент от своя живот.

Както и при другите тревожни разстройства техниките за релаксация са много важни и полезни. Практикуването на техники за правилно дишане и комплекси от физически упражнения облекчават до голяма степен симптомите на тревожността.  Плашещите мисли, които поддържат социалните фобии могат да бъдат успешно преодолявани или замествани с по-реалистични мисли с помощта на когнитивна терапия.

Както и при другите фобии, добре се отразява изправянето срещу страха. Това разбира се е много трудно, затова може да се започне с въображаеми ситуации, преди да се изправиш срещу страховете си в реална ситуация. Много полезно е социалното учене на различни социални умения. Това може да се случва както при индивидуална , така при групова терапия. Хората страдащи от социална фобия се съсредоточават върху това как се справят и как да отгатнах реакциите на другите. Това дава възможност за добро повлияване добре от игри, който развиват умения да се съсредоточават върху определена задача и така да отклоняват мислите си от страховете си. Медикаментозното лечение често е необходимо, но трябва много внимателно да се подбира от компетентни психиатри. Социалното учене при хората с социални фобии е свързано с усвояване на конкретни умения като: Подаване на ръка за запознаване, установяване на очен контакт, умения за поддържане на разговор, активно слушане, себе разкриване. Това са само част от посоките за работа при хора със социална фобия.

Дора Добрева