Росица Качарова

Тя е на 48 години. Името й е Росица Качарова. От години се занимава с хипнотерапия. По своя автентичен начин успява да влезе към човека, за да се свърже с него, да извади най-силните му  качества и способности, за да му помогне да преодолее травмата от миналото, страховете от бъдещето, за да може пълноценно да реализира настоящето.

Тя е практикуващ хипнотерапевт и е хипнотизирала  хора, изпаднали в почти всяка възможна ситуация.  Тя е алтруистична натура, така че хипнозата открива нова възможност да помага на другите. Нейният принцип е клиентът да се подложи на минималният брой сесии, които да гарантират постигането на желаната цел.

Персонални консултации в гр. Пловдив и гр. Първомай с предварителна уговорка на тел.0894797776.

 Хипнозата много прилича на мечтаенето

Хипнозата много прилича на мечтаенето. Когато мечтаете, вие настройвате нивото на съзнанието си към областта на чистотата алфа, а след това давате свобода на фантазиите си. И въпреки че сте не податливи към отвличането на вниманието от странични неща, вие през цялото време сте усещащи и съзнаващи. Мечтаенето е един напълно естествен, безопасен и здравословен процес, в които понякога всички ние биваме въвлечени.

Хипнозата е техника, която ви помага да навлезете в това променено състояние на съзнанието (състоянието на мечтаене) преднамерено и да насочите вниманието си към определени цели, така че те да бъдат постигнати. Подобно на мечтаенето, хипнозата е един напълно нормален, безопасен и здравословен феномен. По време на хипнозата, също както и при мечтаенето, вие сте чувстващи и съзнаващи, въпреки че оставате неподатливи към външно разсейване.

Някой от тези полезни цели могат да бъдат отказване от пушенето, преминаване към диета, подобряване на представата ви за себе си, преодоляване на фобии и страхове, засилване на паметта и др. Списъкът от приложения на хипнозата е почти безкраен.

В съвременния свят хипнозата е един от най – ценните инструменти, използвани за усъвършенстване на живота. Чрез хипнозата могат да бъдат победени нежелани привички, могат да бъдат формирани полезни навици, може да бъде конструктивно подходено към разрешаването на всеки човешки проблем; истинското щастие може да замени нещастието… И изброяването може да продължи.

Вероятно до този момент сте схванали идеята, че хипнозата е едно състояние на мечтаене, на фантазиране. В това състояние човешкият съзнателен ум става безмълвен или пасивен. Това прави достъпен и открит подсъзнателния разум по начин, който позволява на хипнотизатора да въведе в тази могъща подсъзнателна сфера различни внушения.Когато вечер заспивате, мозъкът ви автоматично превключва от по – високия честотен цикъл бета към по- ниския алфа, а после, за кратки последователни периоди, към тета и делта. По- голямата част от съня ви протича в алфа.

Всичко, което хипнозата прави, е да се възползва от този естествен феномен. Хипнозата всъщност е една техника за принуждаване на мозъка да намали циклите си до алфа диапазона без да изпадне в сън. В алфа подсъзнанието е открито за влияния чрез внушение.

Съзнателният разум не приема добре внушенията. Той е най – подходящ за мислене, разсъждаване и привеждане в действие на онези неща, които вече знае. Докато подсъзнанието е като един подчиняващ се роб. То не мисли и не разсъждава. То просто реагира на нещата, които му се казват. В това се корени стойността и силата на хипнозата. Чрез хипнозата вие сте в състояние да заложите мощни внушения директно в подсъзнанието си. То ги приема и ги кара да се превърнат в реалност. Засега е достатъчно да подчертаем факта, че всички изложени по – нататък внушения са позитивни, конструктивни и полезни. Това е необходимо поради обстоятелството, че подсъзнанието не е запознато с разликата между едно полезно и едно вредно внушение. Основната му дейност се изразява във възприемането на подадените му от вас послания и в действането според тях. В хипнотично състояние човек напълно съзнава къде се намира и какво става. Той или тя чуват всичко, което ги заобикаля. Личността е в едно състояние на дълбока отпуснатост, като при мечтаене, и често или има усещане за вцепененост на тялото, или пък е крайно чувствителна относно наличието на тялото си. Пациентът не може да бъде принуден, докато е под хипноза, да извърши нещо, което е против желанието му,  той не може да бъде накаран да направи нищо, което не би желал да направи, ако не е под хипноза, пациентът по всяко време  съзнава всичко, което се случва и  помни всичко, което е станало. Чрез хипнозата вие можете да се доближите много по – повече до  Висшия си Аз, а чрез този  Висш Аз – и до всички останали хора. А в хипнозата наистина няма никакви негативни аспекти.  Ако подхождате към нея цялостно, вие ще пожънете благотворни резултати. Но ако подхождане към нея вяло и колебливо, то и резултатите ви ще бъдат такива.