Рискове при употреба на алкохол

Физическо насилие

Насилието често е налице при човек, който често употребява алкохол. Това не се случва при всички след употреба на алкохол, но все пак е чест проблем сред хората, които са сериозно интоксикирани. Насилието може да се проявява към членове на се­мейството или като агресия към други хора и дори убийство. За да се предпазят от подобни действия, много хора търсят помощ за зависимостта си от алкохол в програми за рехабилитация на зависимости.

Макар, че употребата на алкохол не е първоначалната причина за насилие, тя изглежда е свързана с проявата на агресия. Това може да се дължи на факта, че алкохолът има свойството да намалява задръжките на хората. В градовете с повече барове и кръчми, в които се предлага алкохол, честотата на проявите на агресия е доста по-висока. Жените са по-склонни да станат обект на насилие от партньора в сравнение с мъжете, особено ако се злоупотребява често с алкохол. Децата са също честа жертва на злоупотреба, свързана с алкохол.

Болести, предавани по полов път

Когато човек е под влияние на алкохола, е много по-вероятно да прави секс без предпазни средства, както и да прави това с различен брой хора. Това рисково поведение повишава шанса този човек да се зарази от полово предавана болест. Непланираната бременност е друго следствие, което може да е резултат от консумацията на голямо количество алкохол и проява на непредпазливо поведение.

Алкохолът е често свързан с болести предавани по полов път и липса на здрав разум. Загубата на памет е друг чест страничен ефект от употребата на алкохол. Към това може да се прибави и факта, че хората които са серопозитивни за СПИН, обикновено пият алкохол редовно и могат да бъдат категоризирани като алкохолици. Вие можете да предпазите от венерическа болест както себе си, така и човека, когото обичате като потърсите професионална помощ в специализирана рехабилитационна програма за алкохолна зависимост още днес.

Наранявания

Нараняванията са неприятно последствие, което често се случва при употребата на алкохол. Нараняването е различно от насилието поради това, че обикновено се случва непредвидено. Видовете случайни наранявания, причинени от алкохолна злоупотреба или зависимост включват изгаряния, катастрофи (при шофиране в нетрезво състояние), удавяне и наранявания при падане.

Самонараняването и самоубийствата са друг вид проблеми, които се наблюдават при хора под влияние на алкохол. Тези пробле­ми могат да станат по-чести в определени моменти поради поява на депресивни настроения, които са възможни при определени хора докато пият. За предпазване от сериозни наранявания професионалистите препоръчват включване в рехабилитационна програма за алкохолизъм. В такъв тип програма на хората се помага да преодолеят зависимостта си от алкохол и да усвоят един по-здравословен начин на живот.

Сексуално насилие

Сексуалното насилие и изнасилването са чести проблеми сред често употребяващите алкохол. Това, може би, се дължи от час­ти на факта, че алкохолът кара някои хора да се държат по-сексуално, с понижени задръжки, причинява объркване и пречи на хората да се защитават ефективно. Ако човек не може да се защитава ефективно и да мисли ясно, то той/тя няма да може да се предпази от увреждане или сексуално насилие.

Макар, че алкохолът не може да накара някого да извърши сексуално насилие или да стане жертва на такова, то той със сигур­ност може да допринесе за това. Всъщност приблизително 30 до 40 % от хората обвинени за изнасилване и сексуално насилие заявяват, че са били под влияние на алкохол, когато са извършили това. В много от тези случаи, жертвата е била също под влияние на алкохол. Негативните ефекти причинени от злоупотребата с алкохол са много повече от положителните ефекти, които той дава първоначално. Потърсете помощ още днес в рехабилитационна програма, за да се предпазите от по-нататъшни последствия и негативни ефекти от употребата или зависимостта към алкохол.

 

“Институт за екология на мисленето”

e-mail: phoenix_house@abv.bg

www.cognitive-therapy.org; www.phoenixhousebg.com

Обади се сега, за да говориш с наш консултант:

тел. 02 962 35 84

за София и страната 0887563028

за Пловдив 0898504177

В условията на пълна конфиденциалност.