Пътя към Рая

Веднъж известен воин – самурай отишъл при Дзен Учител и му казал: “Учителю, бихте ли ми показал пътя към Рая?”.
Учителят го погледнал в очите и му казал:
” – Защо трябва да показвам на такъв мърляв, отвратителен и нещастен простак като теб?
Ти за мен си просто един червей, защо си мислиш, че ще ти кажа нещо? ”
Кръвта на самурая кипнала и в изблик на ярост, лицето му почервенявало цялото. Той извадил меча си и с едно движение бил готов да посече Учителя.
Тогава мъдрецът спокойно му казал: “Това е пътят към Ада!”
Незабавно самураят разбрал, че бил създал свой собствен малък ад – черен и горещ, изпълнен с омраза, гняв и възмущение.
Той разбрал, че бил навлязъл толкова дълбоко в неговите дълбини, че бил готов да убие човек.
Сълзи изпълнили очите му, докато сключвал дланите си една в друга и се поклонил ниско на Учителя, изпълнен с благодарност за даденото му прозрение.
Учителят му казал: “А това е пътят към РАЯ!”