Продължение на диагноза „Недостиг на любов“

Направени са редица психологически изследвания, които доказват, че любовта към детето още в най-ранна възраст, действа благоприятно за психическото му развитие за напред. Връзката родител – дете, се свързва пряко с постиженията, агресията и моралното развитие на децата. Любовта представлява силната връзка, която децата развиват към различните хора в техния живот, основно родителите. Фигурите на любов осигуряват комфорт, чувство на безопасност и подкрепа. В случаи на стрес или уплаха, децата търсят тези фигури и контакта с тях ги успокоява.

Резултатите на студентите първоначално били напълно точни, но само при условие, че децата ще израснат без родителска любов. Липсата на родителската любов може да доведе до израстването на егоизъм и егоцентризъм в детето. Взаимодействието с училището се пречупва. Много е важно на какви учители ще попаднат децата. Колкото по-добри са учителите, толкова по-добри успехи ще имат децата в училище. В този случай, учителката е била като пример за децата. Нейните действия и поведение са имали пряко влияние върху бъдещето на децата.

„Майчината обич е блаженство, спокойствие,

не е необходимо завоюва, не е необходимо да

се заслужи. Тя не може да се спечели,

да се създаде, да се възпре. Ако я има, тя е

благословение, ако я няма, животът е лишен

от цялата си красота”
Е. Фром

Любовта е толкова силно, уникално и богато чувство, че последиците от него са твърде различни, независимо дали те ще бъдат в позитивен или негативен план. Ако чувството за уникалност се докаже от преживяването, любовта преминава в желание за съвместен живот и създаване на семейство. Ако преживяването не е така убедително, възторгът на чувството стихва и се превръща в приятелство или добронамерено познанство. Понякога обаче разочарованието от неуспеха в любовта е толкова силно, че преминава в омраза. Мъдростта съветва човек да умее да преживява неуспехите и да запази както собственото, така и чуждото достойнство.

Благодаря на Б.Ч. за продължението.