Програма за възстановяване от хранителните проблеми

Програмата, по която работим продължава около година, като е разделена в няколко етапа:

  1. МОТИВАЦИЯ. Първите четири седмици след като сме направили оценка на състоянието създаваме мотивация. След тези осем сесии, ако човекът все още няма желание да променя живота си към посока на по-здравословно отношение към себе си и света около него, е по-добре да прекъснем работа. Това означава, че няма да можем да бъдем полезни. Работата, която ще свършим няма да има добър и дълготраен ефект.
  2. Същинската терапия.  Там където успеем да създадем добра мотивация започва същинската терапия, която продължава три месеца. В този период се прави интензивна психотерапия два пъти в седмицата и една терапевтична сесия с неврофийдбек. Използват се различни терапевтични процедури за коригиране на самооценката, както и работа за високата тревожност. С отношението към  храната се работи много внимателно и промените, които се търсят са съобразени с възможностите на всеки отделен човек. След края на този етап се очаква да има видима поведенческа промяна в различни посоки. През цялото време има работа със семейството. Реализират се индивидуални срещи с  цялото семейство. Организират се и групи на семействата, в които се обменя добрия опит.
  3. Подкрепяща терапия, при която неврофийдбек не е задължителна част. Психотерапията се случва веднъж в седмицата. Срещите със семейството продължават. В този етап на програмата много се обръща внимание на автономността. Очаква се инициативи за различни промени да идват от самия клиент. Този етап продължава около два месеца.
  4. Поддържаща терапия. Тази част от терапевтичната програма е от огромно значение, тя има за цел да задържи вече реализираната промяна. Срещите с психолога са през седмица. Продължителността на този етап се определя от самия човек. Той решава колко време има нужда от такава поддръжка. Ориентировъчно е около три месеца.
  5. Завършващ етап: В този етапа посещенията в центъра са веднъж в месеца. Тези срещи служат за поддържане на новото поведение. Може да се обсъждат и различни житейски казуси с цел човек да бъде по-уверен, че е на правилни път, че продължава да следва принципите на здравото поведение. Продължава толкова колкото е нужно по преценка на клиента. Този етап бавно преминава към срещи само при нужда.

Дора Добрева