Притча за спомените

Стар мъдър китаец вървял по заснеженото поле, когато видял плачеща жена. “Защо плачете?” – попитал я той.

“Защото си мисля за своя живот, младост и красота, която видях в огледалото, и за мъжа, когото обичах. Бог е жесток, че ни e дал способност да помним. Той е знаел, че аз ще си спомня пролетта на своя живот и ще заплача.”

Мъдрецът стоял сред снежното поле, втренчено гледал в една точка и мислил. Неочаквано жената спряла да плаче: “Какво виждате там?” – попитала тя.

“Поле с рози – отговорил мъдрецът. – Бог е бил великодушен към мен, когато ми е дал способността да помня. Той е знаел, че през зимата аз винаги мога да си спомня пролетта и да се усмихна”.