Притча за мръсното пране

Едно семейство се преместило да живее в нов апартамент.
Една сутрин жената поглеждайки през прозореца видяла съседката си, която простирала.

– Погледни колко е мръсно прането и – казала тя на съпруга си. Но той, зачетен във вестника си и не обърнал никакво внимание.
– Може би не ползва качествен перилен препарат? Или не го ползва правилно? Дали съблюдава градусите? Трябва някой да я научи – си мислила тя!
И така всеки път, когато съседката простирала или прибирала прането си съпругата се изненадвала от мръсните дрехи.

Една сутрин, гледайки през прозореца, тя извикала:

– О! Днес дрехите са чисти! Вероятно се е научила да пере!
– Не, казал нейният съпруг – просто днес станах по-рано и измих нашия прозорец.

Ето така е в живота ни! Всичко зависи от прозореца, през който гледаме, какво се случва. И преди да критикуваме другите, трябва да се уверим, че нашите сърца и намеренията ни са чисти.