ПРИТЧА ЗА ЛЮБОВТА

Живели някога едно бедно семейство. Мъжът от сутрин до вечер се трудел за прехраната, а жената си седяла вкъщи, за да се грижи за болната им дъщеря. Момичето всеки ден седяло на прозореца на къщата им и със сълзи блестящи в очите гледало другите момичета как се смеели и закачали с момчетата.
Един ден майката видяла трима старци с дълги бели бради, които седнали пред тяхната врата. Тя не ги разпознала, но веднага излязла и ги поканила в дома си, предложила им вода и храна.
Единият от старците я попитал:
– Добра жено, благодарим ти, но вкъщи ли си е стопанинът ти?
– Не, на работа е – отговорила тя.
– Тогава не можем да влезем – отговорили старците и останали пред входната врата.
На вечерта, когато съпругът й се прибрал, тя му разказа случката със тримата старци.
– Бързо, върви да им кажеш, че съм си у дома и да ги покани!-казал съпругът й.
Жената излязла и поканила мъжете.
– Ние не ходим в една къща заедно –отговорили те на поканата й.
– Защо? – попитала жената учудено.
Тогава единият от старците й обяснил:
– Неговото име е Богатство – каза той и посочил към единия от своите приятели – Той е Късмет, а аз съм Любов. Върни се при мъжа си и обсъдете кой от нас желаете в дома си.
Жената изтичала и разказала на мъжа си това, което й казали старците. Нейният съпруг много се зарадвал.
– Това е чудесно! -възкликнал той –Щом като е така, нека поканим Богатството. Нека дойде и да напълни нашия дом с богатство и никога повече няма да сме бедни!
Съпругата му обаче го примолила:
– Любими, защо не поканим Късмета? С повечко късмет ще си намериш по-добра работа и богатството ще дойде само!
Само дъщеря им стояла смълчана до прозореца и ги слушала.
– А ти, дъще, какво е твоето желание?
Момичето се изправило, прегърнало родителите си и казало:
– Мамо, татко, не мислите ли, че би било най-добре да поканим Любовта в нашия дом! За да бъде тя вечна помежду ни! Да се обичаме, ценим и уважаваме всеки ден!
– Така да бъде! – вслушал се бащата в думите на дъщеря си и заръчал на съпругата си да покани Любовта в къщата им.
Жената излязла и попитала тримата старци:
– Добри хора, кой от вас е Любов? Нека заповяда и бъде наш гост!
Любовта се изправил и тръгна към къщата. Другите двама старци също се изправили и го последвали. Изненадана, жената попитала:
– Но ние поканихме само Любовта, защо идвате и вие?
Старците отговори:
– Ако бяхте поканили Богатството или Късмета, другите двама от нас щяха да останат отвън, но тъй като поканихте Любовта, то където и да отиде, ние сме с него. Защото, където има Любов, там са и Късмета и Богатството !!!