Притча за женската красота и 10-те крави

Веднъж двама приятели моряци попаднали на остров, където вождът на племето имал две дъщери. Първата била много красива, а втората – не съвсвм.Единият моряк се обърнал към приятеля си: „Намерих щастието си на този остров, ще остана тук и ще се оженя за дъщерята на вожда.“
„Да, приятелю, добър избор. Тя е много красива.“
„Не ме разбра, ще се оженя за малката дъщеря“ – отвърнал вторият моряк.
„Защо би го направил? Та тя е…не много красива.“
„Така съм решил.“

Единият моряк отплувал, а другият отишъл при вожда да поиска ръката на дъщеря му. В племето било прието за хубава жена да се дават десет крави. Морякът застанал пред вожда, и казал „Водя ти десет крави в замяна на дъщеря ти.“
„Добър избор“ – рекъл вождът. -„Голямата ми дъщеря е умна и красива…“
„Аз искам малката“

„Шегуваш се! Та тя е…“
„Няма значение. Искам нея.“
„Добре, отвърнал вождът. Но ми дай само три крави за нея. Тя не струва десет.“
Морякът настоял да плати десет крави и отвел съпругата си у дома.Минали години. Моряците се срещнали отново. В двора на къщата, където живеел моряка седяла неземно красива жена, а около нея тичали деца. Прегърнали се двамата моряка, и домакинът попитал „Видя ли се вече с жена ми? – казвайки това, той посочил красавицата.

Вторият моряк озадачено попитал: „Ти да не би да си се оженил втори път?’
„Не, това е същата жена, малката дъщеря на вожда.“
„Как така? Не може да бъде.“

Морякът решил сам да попита жената как се е променила толкова.
Отговорът и бил „Просто веднъж разбрах, че струвам десет крави.“