Притча за вярата и подкрепата

Веднъж Лъчът казал на Слънцето:

– Всеки ден прелитам над Земята и сгрявам всичко живо,

но имам една мечта – да сгрея човешко сърце.

– Добре, можеш да дариш капчица от моя огън на едно човешко сърце,

тя ще му помогне да стане велик творец.

Но искам да избереш най-добрият измежду хората – казало Слънцето.

Полетял Слънчевият Лъч над Земята и се замислил:

„Как да узная кой е най-добрият измежду хората?”

В този момент чул тъжните мисли на един момък:

“ Пълен неудачник съм! Исках да стана художник, а съм бояджия.

А девойката, в която съм влюбен, дори не ме поглежда!”.

– Ти имаш талант, младост и сръчни ръце! – възкликнал слънчевият лъч и го дарил с огъня си.

Пламнал слънчевия огън в сърцето на човека и го накарал да вдигне поглед.

Взел четката и боите и така вдъхновено заработил,

че клиентът му, който дошъл да нагледа как върви ремонтът в дома му,

занемял от изумление: „Мислех, че сте бояджия, а се оказа, че сте истински творец!” – възкликнал той.

В това време лъчът се върнал при слънцето и виновно казал:

– Прости ми, сбърках! Забравих какво ми поръчи и подарих твоя огън на първия срещнат …

– Не, не си! Ти повярва в човека! А вярата и подкрепата отключват най-доброто у всеки.