Приказкотерапия

Приказката е известна на човека от хиляди години.

Тя се  предава от уста на уста, а това е една съвършена оценка за нейната стойност.

Използваме я, за да възпитаваме децата си,

да ги запознаваме със света,

да им предаваме мъдростта на предишни поколения и да ги срещаме с културата и богатствата на далечни народи.

Приказката ни помага да се учим да слушаме, да мислим,

да развиваме творческото си мислене и въображението.

Всеки от нас е чувал и разказвал приказки, това прави приказката лесно  приемана.
Приказкотерапията е изключително полезен инструмент в работата на психолога.
Тя се използва по различни начини, като ги разказваме, като мислим над тях,
като разиграваме или като ги съчиняваме на ново.
Този процес е тайнство,
той помага на клиента да разгледа своето затруднение и да намери най-подходящия изход за себе си.
Приказкотерапията е подходяща за работа с деца и възрастни, за индивидуална или групова работа.
Много полезна е и при различни тренинги.