Приказка за учителя и зидаря

Живели някога в едно затънтено градче двамина старци. Единият цял живот бил зидар, а другият учител. И, както всички нормални дядковци, често се срещали на раздумка и кротко си подкарвали лафа с по глътка гроздов еликсир. Хем лековито, хем тъй разговорите подхващали по сериозни аргументи в духа на стилистиката „Кой е по-по най”. Веднъж, ей тъй сякаш на зла магия, разговорът излязъл от обичайната тематика „кой колко изпил?” и „кой с колко преспал?” и… за лош късмет, проходил в посока „кой какво е сътворил?”.
Аз, съм научил на четмо и писмо, ум и разум всички хора в града ни! Съградил съм основите на хорските знания, и съм отворил очите на младите за по-добър живот! Рекъл старият учител.
Вятър и мъгла си замътил в главите на бедните хорица! Отвърнал старият зидар. Я си погледни къщата! Покривът ѝ тече, а камънаците в оградата са се кривнали като гърбината на крантавата ти магарица. Камък връз камък не можеш да сложиш, пък се и хвалиш, че си полагал основи! Виж зидовете, дето аз съм градил. Прави като свещ са и здрави, като камъка от който съм ги направил! И след сто години няма да мръднат!
Умълчал се старият учител. Замислен и тъжен се прибрал в паянтовата си къща, която все не му стигали ни париците ни времето да потегне. Престанал да се среща със стария зидар, а и той самият повече не го потърсил, възгордян и сърдит, че старият учител се е осмелил да спори с него. И тъй седмица след седмица, че цяла година.
Не щеш ли, един ден старият зидар се разболял от лоша и коварна болест и вече с единия крак бил в отвъдното, а с ръка посягал да „гушне босилека”. Разтичали се ближните му и откарали болника в големия град при известен учен лечител. С усилията и знанията на прочутия доктор дядото се излекувал и отново стъпил на крака. На раздяла от дума на дума, старецът разбрал, че лекарят, дето му върнал живота, е получил грамотност в училището на неговия стар приятел – учителя.
Тръгнал стареца с ближните си да се прибира в къщи. Като пристигнал в забутаното си градче, наместо към дома си, той помолил да го отведат в бедната хижа на стария учител. Като го видял, учителят така зяпнал от удивление и почуда. Изненадата му идела не от там, че вижда стария си приятел жив и здрав, а защото оня от далеч занареждал:
Брей, човече! Поклон дойдох да ти сторя и за прошка да те помоля! После приседнал, уморен от пътя, и кротко заразправял всичко от игла до конец. Накрая тежко въздъхнал и отсякъл:
Приятелю! Безумец е този, който не уважава труда на другите! Прощавай, че те подцених! Всеки, който работи, е достоен за уважение! Нищо, че моите камъни се видят от всякъде, а твоите са в душите и умовете на хората, дето си учил, като лечителя, дето на крака ме изправи. Но, за да те уважават другите, трябва ти сам себе си да уважаваш!
Знам! Рекъл учителят. Но ти така стръвнишки ме нападна, и аз реших, че ще е по достойно да замълча.
После старите приятели се разсмели на глупавата си препирня. Подали си ръце, извадили торбата с лакърдиите сипали си по чашка от лечителния гроздовия еликсир и заживели в дружна раздумка, както преди.

https://myvelikoturnovo.com/2014/05/24/zidar_uchitel/