Ползите от обучението

 

Все още се намират работодатели, които подхождат към обучението на персонала си, като към нещо ненужно, излишно, та дори някои от тях го причисляват към част от неоправданите си разходи.

Обучението не само, че не е разход, напротив, то е вложение, инвестиция. Влагайки средства в хората, които работят за нас, правим най-голямото капиталовложение в историята на нашият бизнес. И не само това. Вземайки това решение, ние ставаме все по-добри в това, което правим, поемаме поне с една крачка пред нашите конкуренти, растем и разбира се, не на последно място, печелим все повече.

Всяка стотинка, похарчена за обучението на персонала, се възвръща многократно. Но всичко това може да се случи само, ако правим обучение, съобразено с нуждите от такова, периодично и целенасочено. Обученията от типа „Хайде и ние да направим едно обучение като компания Х” или просто, защото е „модерно”, не вършат работа и определено са ненужен разход, та дори загуба и то не само на време и пари, а и на съпричастността на персонала и тяхната мотивация. Когато едно обучението е системно и отговарящо на нуждите на компанията, то носи следните ползи:

  • Снабдяваме организацията с умения и опит, от който тя се нуждае за постигане на целите или подобряването на резултатите си;
  • Подобряваме ефективността на работниците/служителите ни;
  • Новопостъпилите навлизат значително по-бързо в работата и в помощ на колегите си за постигането на общата цел на организацията;
  • Обучението, също така, помага на хората да развият своите природни заложби, което пък, от своя страна, е шанс да намерим вътре в компанията, човекът, който ни е нужен за някоя по-висока, нова или по-отговорна позиция.

До тук добре, но всеки работодател би се запитал, как да разбере дали парите, които е вложил в обучение в действителност са си заслужавали. По този въпрос са мислили не малко теоретици и са написали своите теории по темата, но практиката се оказва най-достоверният източник на информация. И по-конкретно, добрите обучители ползват техники, с които да измерят ползите и успеваемостта на едно обучение както в цифри, така и в конкретни умения и натрупани нови, приложими, знания, които са усвоени от обучаваните.

Това, което може да се измери в цифри е: повишаване на производителността на труда и качеството на произвежданите продукти /услуги, намаляване на грешките в работата, ограничаване на загубите на работно време и др.

В случаите, в които се провежда обучение на производствените работници тези показатели могат да се измерят преди и след програмата, и да се направят необходимите сравнения и изводи. Значително по-трудно, обаче е да се направят такива изчисления за ползите от обучението на мениджърския персонал. Например, до каква степен усъвършенстването на лидерските умения на ръководителите води до повишаване на производителността на труда в звената, за които отговарят.

Но колкото и трудно да се изчисляват ползите от едно обучение, със сигурност критерий за неговата успеваемост, ще бъде не само цялостното подобряване на резултатите на работниците/служителите, но и тяхната лична увереност, че те наистина са научили нещо ново, полезно и най-вече практично. Нещо, което могат да ползват още днес и то да им носи резултати.

В този ред на мисли, неслучайно Бен Слитленд е казал:

„Успехът е пътуване, не крайна точка.”

 

А вие готови ли сте за пътешествие от този вид?

Автор: Десислава Петлешкова