Полезна на себе си

Дора Добрева

Групова терапия за жени с репродуктивни затруднения в консултативен център – Светът е шарен

С груповата работа целим жената с репрoдуктивни затруднения да започне да вижда себе си по един нов начин - с разбиране на това, което се случва с нея и в нея, със себеприемане и обич. Целим тя да опознае себе си, да осъзнае собствените си емоции и чувства и новите начини, по които може да ги изрази по време на терапията, което действа оздравително. Ние знаем, че по време на групова терапия личността става по-уверена, по автономна, по щастлива. Всичко това води до телесно, емоционално и личностно израстване. В практиката си ежедневно се убеждаваме, че за да е здрав и щастлив човек е необходима личностна хармония, душевно спокойствие.

Всеки има право да направи най-добрия избор за самия себе си. Всеки, който е решил да потърси психологическа подкрепа за себе си има правото да избере най-подходящата за него. Проверете дали в консултативен център – Светът е шарен ще откриете търсеното място!

Нашите срещи, са срещи, в които се учим да се справяме и да успяваме, да бъдем щастливи и живеещи в хармония и осъзнатост.

В груповата работа се осъществяват срещи със самия себе си, по време, на които всеки открива своята лична терапия, така че да направи животът си щастлив.

Понякога си мислим, че никой няма нашите проблеми, че никой не страда като нас, това ни кара да се затваряме в себе си и да не споделяме. В групата акцентираме към промяната, към споделянето, към обработката на задържаните, необработени емоции и чувства.

Работата върху себе си прави невъзможното възможно.

Идеята е да се промени емоционалното състояние и поведенческите модели, които се фокусират върху решаването на актуалните проблеми и практически решения.

Най-големия плюс е потенциалността, а най-големия недостатък неверието.

Да вярвате повече в положителното си бъдеще, което много зависи от вас самите. Вярата в себе си идва от опита. Докато се предполага не може да се повярва.

Всички сме значими и заслужаваме самоуважение – и когато сме силни и когато сме слаби.

Най-великото и единствено лекарство е Любовта!

Тук и сега повече от всякога вярваме, че промяната е възможна!

Даниела Червенакова

/ психолог /