Повишаване на мотивацията за учене

На 13 декември 2014 г имах удоволствието да гостувам на Основно Училище  Христо Никифоров Ловеч. Темата на срещата е Повишаване на мотивацията за учене. Проведоха се много интересни дискусии и игри. Обсъждаха се важни теми от различни гледни точки, потърсиха се решения на различни казуси. Срещнаха се непознати, разделиха се приятели.

Това е едно докосване от всичко, което се случи там.

Повишаване на мотивацията за учене

 Да ръководиш учениците означава да имаш умения, които има в градинарството, шаха или компютърните игри. Много трудно ще намирате начин да мотивирате

учениците си, ако нямате време да разговаряте с тях. Вероятно имате много повече задачи, отколкото реално можете да свършите. Ние хората много лесно следваме самоуверените хора. При децата това се случва още по-лесно. Не прекарвайте твърде много време да се тревожите за нещата, с които не се справяте. Няма вероятност човек, който не се чувства удовлетворен от нещата, които прави да разпали силен ентусиазъм у другите. Научете се винаги да виждате най-добрата страна на учениците и не се уморявайте да говорите за това. Когато имате много задачи и времето не ви стига, единствения начин да се справите с тях е като намалите темпото. В основата на цялата ви работа е да се грижите добре за вашите ученици. Това е начин да им стане навик да искат да бъдат по-добри. Всичко това изглежда толкова трудно, когато погледнем новия клас и толкова лесно когато го изпращаме.

Научете се да мотивирате и вдъхновявате себе си.

Ролята на съвременния учител надхвърля преподаването и необходимите за това педагогическа подготовка и опит. Най-голямото предизвикателство днес е да се развива мотивацията за учене и стремеж към цялостен напредък на ученика като активен европейски гражданин. За да се справи с това предизвикателство съвременният учител се нуждае от нови умения и знания за ефективно общуване с подрастващите. Задължително е учителя да преподава своите предмети добре, но това вече не е достатъчно. За да бъде истински полезен на учениците, бивайки често най-близо и дълго до тях в условията на един твърде бързо променящ се свят, учителят трябва да намира съвременни методи за обучение.

Учителят трябва да умее да насочва младите в познанието за самите себе си, в осъзнаването на собствените желания и потребности, формирането и достигането на значимите цели. Само така те ще допринасят за успешната реализация на младите хора.

За да повишим мотивацията, можем да използваме 4 основни посоки. Вниманието може да бъде привлечено по 2 начина:

1. Възбуждане на възприемчивостта – използва се изненада и неяснота, за да се привлече интереса

2. Повишаване на любопитството – използва различни предизвикателни въпроси, главоблъсканици, решаване на проблем.

Методи за привличане на вниманието:

Активно участие – използвайте различни интерактивни занимания, ролеви игри или други методи, за да включите учениците в предмета на обучението.

 

Разнообразие – за да покриете различията в стиловете на учене ида предоставите възможност за изява на всеки ученик, използвайте различни методи за преподаване на новата материя, например – видео материали, къси презентации, дискусии и малки игри.

 

Хумор – може да привличате интереса, като разведрявате интереса с малко хумор, но не твърде много, за да не бъде разсейващ.

Противоречивост и конфликт – играйте адвоката на дявола, като използвате изявления точно обратното на досегашния опит на учениците.

-конкретни примери – използвайте визуални материали, конкретни истории или биографична информация. Споделете собствен опит или представете реални казуси по темата.

Изследване- задайте конкретни въпроси или проблем, на който обучаемите да търсят решение. Може да използвате активности от типа мозъчна атака.

 

Приложимост – това означава да покажете какво е приложението на нещата, които се учат или връзката им с друго, което се изучава или им е полезно. За да се постигне това е добре да се използват примери и език, които са познати на учениците.

Опитност – кажете или покажете на учениците как ще могат или да използват и приложат на практика това, което са научили, като използват досегашните си умения.

Най-добре учим, когато надграждаме това, което вече знаем и умеем.

Сегашна стойност – учениците се интересуват от това, което ще им бъде полезно и ценно това ново знание или умение.

Каква им е ползата от него.

Бъдеща стойност-какво ще бъде ползата им от това в бъдеще, струва ли си въобще да се тревожа и тормозя за това.

Увереност Помогнете на учениците да видят собствените си възможности за успех. Ако те усетят, че не могат да постигнат определеното ниво или пък, че положените усилия и време са твърде много, тяхната мотивация ще спадне.

Поставяйте цели и предварителни изисквания. Представете възможност на учениците да си направят самооценка, като им поставите определени изисквания, които е нужно да покрият. Огледайте учениците. Направете така, че учениците да напредват с малки стъпки в процеса на обучението.

Обратна връзка – предоставяйте обратна връзка, подкрепяйте и поощрявайте желанията за успех и постижения.

Контрол – нужно е обучаемите да имат усещането, че тяхното обучение е под контрол. Те трябва да вярват, че техния успех е директен резултат от времето и усилията, които са положили.

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Ученето трябва да бъде възнаграждаващо и да има удовлетвореност от него. Независимо дали това е усещането за успех или похвала за нещо постигнато или нещо по-забавно.

Направете така, че учениците да усетят полезността на новите придобити знания и умения, като им представите възможност да ги изпитат в реални условия.

Предоставяйте обратна връзка и подкрепа. Когато учениците ценят постигнатите резултати, те ще имат по-голяма мотивация за учене. Удовлетвореността се базира на мотивацията, която може да бъде вътрешна и външна.

Не се отнасяйте със снизхождение към учениците, като предлагате прекалено големи награди за прекалено лесни задачи.

Една истинска история

Преди много години в 1 голям град, където имало университет 1 професор по соц. Психология влиза заедно със своите студенти в едно гето и правят проучване на децата. Те установяват чрез различни изследвания, че децата са неперспективни. Вероятността за добра социална реализация е минимална. Прогнозите били мрачни и неперспективни. След много години друг професор случайно попаднал на същото изследване и решава заедно с неговите студенти да проверят резултатите от това проучване. Изнамират голяма част от изследваните тогава деца и намират нещо шокиращо. По-голямата част от изследваните лица се оказват добре реализирани личности, семейства, професии. Това озадачило много професора и той решил да провери каква е причината за несъответствието на очакваните резултати. Започнали да издирват и да провеждат интервюта с изследваните лица. Всички следи водели към една учителка. За щастие въпросната учителка, макар и много възрастна, била все още жива. Професора и студентите организирали среща с нея и й задали въпроса “каква е тайната, какво се е случило?”. Учителката казала, че няма тайна и че тя само е обичала тези деца.

Най-важния принцип на мотивацията е този: получаваш това, което заслужаваш. Това важи за всяко взаимоотношение: домашните любимци, стайните растения, децата и влюбените. Получавате онова, което сте заслужили.