Педагогически практики при деца с аутистично разстройство

I. Исторически данни за аутизъм.

Още от далечни исторически времена е имало хора с изявена психична, соматична и сетивна недостатъчност в сравнение с „обикновените” хора. Те се нуждаят от специални грижи, за да могат да живеят успешно да се адаптират в нашето общество.

Винаги е имало и ще продължава да има хора, изискващи специални грижи. Противопоставянето им доведе до обединение на научните схващания с обществения климат, което присъстваше с продължение на годините. Наричани са били анормални, проблематични, изостанали, лица с психични отклонения и т.н. и са били третирани болни, ненужни, опасни, вредни.Сблъсквали са се с отхвърлянето, използването, състраданието, изолирането в приютите, но положението им сега се е променило. Проблемът на децата с аутизъм се превръща в обществен и педагогически.

Официалното определение на термина аутизъм, в исторически план, се свързва с имената на Leo Кanner и Hans Asperger , които при забележително съвпадение почти по едно и също време/през 1943год./, независимо един от друг описват с един и същ термин „аутизъм”. Аутизмът е четири пъти по често срещан при   момчетата отколкото  при момичета и не познава никакви расови, етнически и социални граници. Доходите на семейството, начинът на живот, нивото на образование не влияят върху възможността за появата на аутизъма.

Според Лео Каннер характерните черти на аутизма са:

1.1. Невъзможност за разгръщане на родствени

взаимоотношения.

1.2. Забавено развитие на речта.

1.3. Липса на комуникация.

1.4. Ехолалична реч.

1.5. Неправилна употреба на местоимения в изреченията.

1.6. Повтарящи се стереотипни  игри.

1.7. Еднообразен  начин  на живот- постоянство.

1.8. Добра  механична  памет.

1.9. Добър  физически  изглед.

Детето  трудно  установява  социални  контакти  трудно  формира  междуличностни  отношения, прекарва  времето  по-скоро  насаме, отколкото  с  другите. Характерно  е самовглъбяването, затваряне в  свой  собствен  свят, по-малко отзивчиво е социални  намеци, като  контакт  сочите  или  усмивки. Наблюдава се  изоставане  в  езиковото  развитие. Децата  трудно  оценяват  удоволствието  от  социално  общуване.Децата не обичат  играчките или  ако  играят  предпочитат  не шумните  такива.Обичат  да играят  сами, игрите  са  странни  и  еднотипни. Детето  не  започва  игра „наужким”, липсва  спонтанна  и  творческа  игра. При  тях  се  наблюдава  страх от промяна на  установения ред  и  прояви  на  маниакален  интерес  към  едно  нещо, идея, дейност, човек. Детето може да е хиперактивно  или  много пасивно, да проявява агресия  към  другите  или  към  себе  си. При  децата с  аутизъм може  да  има  чувствителност  на  петте  сетива – на  зрението, слуха, осезанието, обонянието  и вкуса.

Светослав Фингаров

0899 135 836