Опознаваме ли себе си?

Желанието да  се оказа много силно.

От една страна много искаме, а от друга много се страхуваме.

Един майстор в когнитивно поведнческата терапия / Петър Василев/

сравни самопознанието  с белене на листенцата от глава лук:

има много листенца,

когато решиш да ги сваляш, често ти се насълзяват очите,

от друга страна много ястия не се получават добре, ако няма лук.

Противоречието тук идва от големите очаквания,

от наученото подценяване, от упреците, с които свикваме от малки.

Често в желанието си да променим отношението на другите към себе си,

не си даваме сметка,

че това може да се постигне само ако намерим начин да променим своето отношение към нас самите.

  • Ако не познавам добре себе си – Как другите ще ме опознаят?
  • Ако не познавам добре себе си – Как ще се харесвам достатъчно?
  • Ако не не се харесвам достатъчно – Как ще се уважавам?
  • Ако  не се харесвам достатъчно – Как ще се обичам?
  • Ако аз не се обичам – Как другите ще ме обичат?