Обучение за психолози 2


Тема: Групова терапия

Срок: 8 съботи по 140 лева +1 безплатен от 9 до 18 часа веднъж в месеца.

Кога започваме на 21 0ктомври 2023 /събота/от 8:30 часа.

Къде: София, ул Опълченска № 21; Център за Психологична подкрепа ПЕТРА

Какво ще учим: Всичко необходимо, за да имаме умение да формираме група и да създадем и проведем групова терапия или тренинг.

 • Въведение в груповата терапия!
 • Умения за водене на група!
 • Умения за започване и затваряне на група!
 • Развитие на лидерски стил!
 • Формиране на адекватно отношение към всели член от групата!
 • Справяне с често възникващи трудности при водене на групи!
 • Поставяне на цели и тяхната реализация в груповия процес!
 • Ще учим умения за работа при:
  • Формиране на групата.
  • Основни правила и етапи в груповата работа.
  • Техники за постигане на целите.
  • Дизайн на поведенчески експерименти
  • Подготовка и реализация на конкретен тренинг.

Основен обучител: Дора Добрева; ще се работи в реална групова среда.

За информация и записвания 0888144877