Обучението – осъзнатата нужда

Когато става на въпрос за обучение в организацията, много от мениджърите смятат това за излишно и го подминават с лека ръка, като не предвиждат средства за обучението на подчинените си, когато съставят своят бюджет. Това, разбира се, има своите причини. А ето и най-срещаните причини да се подходи към този процес с недоверие:

 

  • До скоро, към отдел „Човешки ресурси” се назначаваха хора, завършили единствено някаква икономическа специалност, с което се ограничаваха задачите на служителите в него дотолкова, че персоналът в компанията да има служебно досие и редовно да получава заплатата си;
  • Хората, които се назначаваха, трябваше да покриват критерии от рода: да имат поне 5 години опит по специалността, да са перфектно запознати с естеството на работата и да могат да започнат веднага;
  • Тези от служителите, които се ползваха с „привилегията” да бъдат пратени на обучение бяха или хора, заемащи ръководни функции в организацията или тесните специалисти.

В услуга на кадрите, които не попадаха в приоритетните групи за обучение, навлизането на все повече конкуренти на пазара, допринесе за преосмисляне на значимостта им за компанията.

Чуждестранните инвеститори, които вляха техните капитали, дадоха и още нещо на българският бизнес. А именно, въведоха нови стандарти за работа, и качество на продуктите и услугите, които сме предлагали до момента. Това несъмнено, повдигна въпроси като: „Дали нашият персонал е достатъчно конкурентоспособен, спрямо този на конкурентите ни?”.

Да, това беше и една от основните причини да започне да се обръща все повече внимание на това дали Кети от опаковъчния цел, спазва стандартите за пакетиране и какво количество продукция опакова тя за час, на ден, на месец.

Стъпването на българските предприемачи на пазара, както в национален, така и в световен мащаб, вдигна критериите им както за подбор на персонала, така и за представянето му на работното място. Това, неминуемо, доведе до преструктурирането на цели отдели, а дори и на цели компании. Заемането на нови позиции или отпадането на други, пък показа необходимостта от това хората да се преквалифицират и да усъвършенстват вече придобитите им знания и умения.

В отдел „Човешки ресурси” все повече се изпитваше нуждата от хора, които да изпълняват функции като: качествен подбор, периодична атестация, създаване на програми за обучение и развитие на персонала, проследяване на процесите с цел тяхното усъвършенстване, провеждане на политики по мотивация на персонала, изчистване на визията на компанията сред персонала и създаване на микрокултурен климат в организацията, и много други. Поддържането на толкова голям отдел с тесни специалисти по всички тези направления, обаче, не е по силите и възможностите на всяка компания. Това, от своя страна, наложи появата на външни специалисти, които като консултанти, да се включат във всеки един момент, в който има нужда от тях.

Към момента на пазара консултантските компании и обучителните организации, които предлагат цялата гама от услуги за развитието на бизнеса от А до Я, биха могли да бъдат полезни както в момента на зараждането на бизнес идея, така и на всеки етап от развитието му.

В днешни дни, обучението в организацията е все по-осъзната нужда за успеха на всяка компания, от малка до голяма, затова по-долу ще изредя и някои от предимствата на това персоналът ни да бъде обучен:

Предимство № 1: Ако сме в етап на създаване на свой бизнес, обученият персонал (съобразено с нашите конкретни нужди) би ни дал добър старт в сравнение с това да заложим на хора, които са работели на различни места, с различни критерии за изпълнимост на задачите и образователна подготовка.

Предимство № 2: Ако сме в „затруднение”, то един опреснителен или допълващ курс, а защо не и мотивиращ тренинг, би могъл да „влее” нови жизнени сили в компанията ни. Тук, разбира се, трябва да сме сигурни, че обучението е наистина необходимо, тъй като то не винаги се оказва разрешението на проблема, пред който сме изправени.

Предимство № 3: Ако разширяваме дейността си, стъпваме на нови пазари или просто на „нашият” пазар е навлезнал някой нов конкурент: Обучението в този случай никога не е излишно, тъй като това е сигурна основа за успеваемостта на новата идея или конкурентно предимство пред едва стъпилият на пазара нов ”играч”.

Разбира се, обучението на персонала има и много други функции, като:

  • усъвършенстване на вече придобитото знание,
  • трениране на нови умения,
  • научаване повече за конкурентите с цел подобряване на нашите продукти или услуги,
  • намаляване на текучеството в компанията,
  • натрупване на знания и умения с цел израстване в йерархията и т.н.

Благодарение на колеги, занимаващи се със съвременните бизнес проблеми и търсенето на тяхното решение, към днешни дни можем да намерим изобилие от литература по тази тема. Разпространяването на подобен тип информация става достъпна, и дори се превръща в любимо четиво, на все повече мениджъри, което помага за осъзнаването на нуждите от едно по-добро управление на хората и процесите в организацията.

Автор: Десислава Петлешкова