Разбирам ли себе си и другите?

Общуването в основата на нашия живот
Жена пита мъжа си:
– Защо ми отговаряш на въпроса с въпрос?
А той:
– А ти как мислиш?
Утpо, 8 маpт. Мъж пита жена си:
– Скъпа, какъв подарък искаш за празника?
Жената:
– О, скъпи, благодаря, че попита. Много бих желала нещо за тънките си пръстчета, за дългата ми шия и за розовите ми ушенца.
Мъжът се замисля и казва:
– Аха! САПУН!
Човешкият свят е изпълнен с въпроси и за повечето от тях отговорите не стигат или ги търсим цял живот. Нашата същност е необятна и ето защо е толкова интересна.
Опитваме се да разберем какво точно искаме от живота си, постъпваме по един начин, след което по друг, но не винаги сме удовлетворени. В желанието си да се чувстваме добре и да разберем света на другите се оказваме в непрекъснат водовъртеж от емоции и мисли. И всеки път, за да стигнем до разбиране за другия, минаваме през себе си. Сравняваме, анализираме, действаме спонтанно, емоционално. И онова, което ни помага да навлезем в чуждата гледна точка, е стремежът за трениране на умения за слушане, съчувствие, състрадание, доброжелателност, спокойствие, инициативност, откритост и самопознание. Дали ще търсим по-добра комуникация със съседа, с представител на различна нация /етнос, общност, религия/, родителите си, любимия човек, децата ни?… Преминаваме по един и същи път, в чиято основа са толерантността и разбирането.
Тренинг групата „Как да разбираме себе си и другите” помага да си отговорим на въпроси, които ни изникват всеки ден, както и да си изградим нови перспективи, гледни точки, които улесняват общуването, правят го желано и приятно.
Ето няколко от многото въпроси, чиито отговори ни се случва да търсим: Защо ми е подтиснато?; Защо ми се иска да живея друг живот?; Защо не ме отразяват?; Защо ми казаха, че съм готин/а? Какво ли ще значи това?; Защо ме огледа/ха? Какво пък иска/т… Предполагам какво е…?; Защо каза тези думи, защо иска да ме нарани по този начин?; Защо нямам смелостта да действам според желанията си?; Тя/Той обича ли ме, след като се държи така с мен?; Не мога да разбера какво иска съпругата/съпругът ми? Полагам всякакви усилия да й/му угодя и пак не получавам признание?; Защо ме интересува мнението на околните?; Защо не се осмелявам да говоря онова, което мисля?; Всички ме дразнят? Каква ли е причината?; Искам да я/го поканя на среща, но се страхувам от провал? Какво да направя?; Как да постъпваме, за да не се нараняваме?; Защо понякога нараняваме най-много близките си?; Притеснявам се да бъда открит с другите. Как да го преодолея?; Мисля си, че не ме харесват… И сега накъде?; Нямам желание за нищо…?; Виж го/я как е седнал/а, виж му/й изражението какво ли си мисли?; Как да бъда по-успешен? и пр.
Надя  Гулева