Не искам да те обидя

По време на поклонение до Светите места,

един свят човек започнал да усеща Божието присъствие.

Веднъж, по време на молитвен транс, той паднал на колене,

заровил лице в земята и изрекъл своята молитва:

– Господи, само за едно нещо те моля в този живот:

да получа благодатта никога да не те обидя.

– Не мога да ти дам тази благодат – отвърнал Всемогъщият.

– Ако ти никога не ме обидиш,

аз няма да имам причина да ти простя.

А ако аз нямам нужда да ти прощавам,

скоро и ти ще забравиш важността да бъдеш милостив към другите.

Така че, върви по своя път с любов

и ме остави да ти прощавам

от време на време, за да не забравяш и ти тази добродетел.

приказка от нета