Неизпратено писмо

Дора Добрева

Благодаря ти!

Благодаря, че ме научи да бъда сама.

Благодаря, че ми показа, че мога да бъда принцеса, не заради принца до мен, а защото съм!

Благодаря, че мш научи да плача без глас.

Благодаря, че ме научи да си  тръгвам преди да пристигна.

Благодаря, че ме научи, че мога да бъда щастлива и сама  и да бъда самотна с теб.

Благодаря, че ми показа, че има хиляди неща, които не мога.

Благодаря, че ме нарече кучка, когато ме няма.

Благодаря, че ме отхвърли, когато давах.

Благодаря, че ме обикна, когато си тръгнах.

Благодаря ти!

Без урока от теб, никога нямаше да бъда така помирена със себе си,

така смирена към другите

и така влюбена в живота.

Благодаря!!!

marchone май 2016