Негативната непредсказуемост на алкохолно зависимият и неговата семейна среда

Всеки човек, дете, жена или мъж, който мисли, че в семейството му някой пие твърде много има право и нужда от адекватна помощ и подкрепа. Щетите, които алкохолно зависимият причинява на себе си са безусловни, но  и щетите, които нанася на най-близките за много мащабни и значими. Чувствата и емоциите, които преживяват хората от близкото обкръжение на алкохолно зависимите са чудовищни. Всяко семейство има своя вътрешна динамика и се ръководи от неписани правила на взаимодействието на отделните елементи на семейството. Душевното здраве на всеки човек е свързано със способността да обича, с чувство за идентичност, със задоволяване на човешки потребности. В семейството всички членове общуват както помежду си, така и с външни хора. Болното семейство има затворен характер, то има затруднено участие в социалният и приятелски живот.

Конфликтите и трудностите правят невъзможно хармоничното развитие на всеки член от семейството. Очевидно е, че ако някой от семейството започне да пие твърде много това ще влоши качеството на живот на всеки член от семейството. Алкохолно зависимият без жал и съвест разрушава семейната среда. Унищожава отношения свързани със загриженост, отговорност, уважение, сигурност. Поставя в невъзможност своите близки да живеят и да се развиват нормално. Настъпва обърканост както в икономическата, така и в емоционалната сигурност. Създава се благоприятна среда за избуяване на чувства свързани с „вина”. Всички засегнати от влиянието на алкохолно зависимия имат нужда от адекватна помощ, за да формират правилно отношение както към алкохолно зависимия, така и към себе си и към другите засегнати. Колкото повече достъпна информация има по тези теми толкова е по-възможно засегнатите от негативното влияние на алкохолно зависимият да бъде овладявано.

Дора Добрева