Неврофидбек при патологични състояния и разстройствa

Клиничните изследвания показват, че Neurofeedback при патологични състояния и разстройства е високо ефективен и подпомага лекарствата и допринася за  по – качествен и дълготраен ефект. Значителни подобрения са наблюдавани от изследователи при състояния и разстройства, включително депресия, тревожност, аутизъм, обучителни затруднения, TBI и злоупотреба с вещества.
Много когнитивни, емоционални и поведенчески затруднения възникват от блокирано в недостатъчна или свръхвъзбуда. Това значително променя функционирането на мозъка в засегнатите региони и нарушава ефективната свързаност между регионите.
Neurofeedback предлага на мозъка слухова и визуална обратна връзка в реално време относно неговата собствена функция, осигурявайки подкрепления, за да помогне на мозъка да се научи да измества своята невронна активност. Този мощен метод за трениране на мозъка използва вродената невропластичност на мозъка или способността да се реорганизира въз основа на опит и обратна връзка. Сякаш мозъкът се гледа в огледало и най-накрая има прозорец, през който може да започне да идентифицира как да работи по-ефективно. Много изследователи и клиницисти съобщават за значителни подобрения при пациентите на внимание/концентрация, инхибиторен/импулсен контрол, регулиране на настроението, намаляване на стреса и тревожността и здравословни промени във физиологичната регулация (напр. цикъл на сън/събуждане, управление на болката).

NFB обучението може да бъде от полза за широк спектър от състояния, патологични състояния и разстройства. Значителни изследвания подкрепят неговата ефикасност при управлението и лечението на състоянията и разстройствата, изброени по-долу. Нови изследвания също се публикуват всеки месец относно нови приложения на NFB за различни синдроми и разстройства. 

Списък на употребата на Neurofeedback при патологични състояния и разстройства

Превод от: https://biofeedback-neurofeedback-therapy.com/neurofeedback-in-pathological-states-and-disorders//