Невидимите жертви на алкохола

Пияниците рушат себе си, но са много по-опасни за близките си

Автор: Дора Добрева

04.10.2014

  Семейството е място за емоционална сигурност, където се създават деца и човек израства, определяйки отношението си към другите и към себе си. Има много начини за разрушаване на семейната сигурност. Прекомерната употреба на алкохол е сред най разпространените. Хората, засегнати от някой, който пие твърде много, са особена група. Те са различни и не са свързани само с това, че живеят близо до пияницата. Щетите, които алкохолно зависимите причиняват на себе си, са безусловни, ала тези, които нанасят на най-близките си, са още по-мащабни и значими.

Чувствата и емоциите, които преживяват хората от близкото обкръжение на алкохолно зависимите, са чудовищни. Семейството с пияница  има затворен характер. Участието му  в социалния живот е затруднено.  Алкохолно зависимият без жал и съвест разрушава семейната среда.  Поставя в невъзможност близките си да живеят и да се развиват  нормално. Създава се благоприятна среда за избуяване на чувства, свързани с „вина” и „срам”. Всички засегнати от алкохолно зависимия имат нужда от адекватна помощ, за да формират правилно отношение към алкохолно зависимия, към себе си, към другите.

ОПИЯНЧВАНЕТО Е СРАМНА БОЛЕСТ

Оказва се че алкохолизмът е „срамна” болест. Срам за алкохолно зависимия. Срам за семейството, за близките, за приятелите, за колегите. Лесно се смесват алкохолната зависимост с чувства като обич, вярност, дълг, приятелство, грижа, лоялност. Лесно настъпва голяма бъркотия: кое е правилно и кое не е? Няма правила и инструкции. Алкохолът е част от нашата култура, вплетен е в обичаите и традициите ни. Кога пиенето става твърде много? Кога многото пиене става алкохолна зависимост? Докога и как да се грижим за алкохолно зависимия? Как да пазим децата си, себе си и тези, които обичаме? Колко хора реално засяга един алкохолно зависим?  Майка, баща, брат или сестра, съпруга, дете или деца?

ВСЯКА ВЕЧЕР: ПЕТ РАКИИ –  ПЕТ ШАМАРА

Двадесет и три  годишен млад мъж е син на алкохолно зависим. Родителите му са разведени и той живее с майка си и баба си. Изпитва дълбоко чувство на срам. Не разговаря с хора извън семейството си за алкохолизма на баща си. Не възприема себе си като човек, които се нуждае от помощ. Убеден е, че алкохолизмът на баща му е повлиял много негативно. Често изпада в лошо настроение без видима причина. Смята, че мисли твърде често за проблеми, свързани с пиенето на баща си. Не допуска по-дълготрайна връзка с момиче. Не може да се ожени. Младият мъж споделя, че през годините не му е липсвала подкрепата на баща му, защото  не е знаел какво означава. Спомените,  които има с него, са едни и същи. Всяка вечер удря пет ракии и бие толкова шамари на децата или на майка му, според случая.

В момента изпитва чувство за дълг и се грижи за рухналия си 46-годишен баща. Не чувства гняв и не храни надежди. Грижи се за него, но  повече за да предпази себе си от това баща му да не го излага, да не руши името му в обществото. Често попада в ситуации,  в които не знае как да постъпи. Няма представа дали може да потърси помощ от специалист, по-скоро не, ако трябва да излезе от анонимност.

Не упреква майка си за развода.  Смята, че твърде дълго е търпяла и се е съобразявала с баща му.  Дава си сметка, че алкохолната зависимост на баща му го е лишила от семейство. От пети клас всички спят в различни стаи. А последствията в живота им са непоправими.

2 МИЛИОНА БЪЛГАРИ  СТРАДАТ ОТ СМУКАЧИТЕ

По неофициални данни алкохолно зависимите в България през 2013 година са 370 000. Колко ли са алкохолно зависимите, които не търсят помощ в клиники? Сега умножете тази неясна бройка алкохолно зависими по 6 и ще получим приблизително броя на невидимите жертви на алкохола. Плашещо е, цифрата е по- голяма от два милиона. Колко засегнати от някой, който пие твърде много, твърде близо до тях, потърсиха помощ? Възможно ли е да си променим нагласата към тези жертви? Говоренето по темата, ограмотяването, споделянето на чуждия опит, създаването на адекватна помощ и подкрепа на хората, които съжителстват или са твърде близо до поведенческата непредсказуемост на алкохолно зависимия, може да допринесе за ограничаване на щетите върху хората около алкохолно зависимия.

 

https://www.marica.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0–%D0%B1%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B5!-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8F-news306459.html