Място за отглеждане на деца

Семейството е мястото за отглеждане на деца. Това е най-подходящото място, в което човек израства. Всяко дете е различно. Всяко семейство е различно, всеки родител е различен. Всеки родител търси и намира своя начин да отглежда, възпитава и обича децата си.


  • Авторитарен стил родители
  • Авторитетен стил
  • Свръхпротективен стил родителствоели,
  • Разрешаващ стил
  • Отстранен стил

Това е едно условно подреждане на различните типове родители. Всеки стил си има добри и слаби характеристики. Всеки от нас влиза в един или друг стил в различните ситуации. Нашата среща с детския психолог не е за да ви променим, а да ви разкажем за различни начини чрез, които по-лесно ще бъдем още по-добри родители. Ще отговорим на вашите въпроси и ще споделим добрия опит. Има място за всички.

Дора Добрева