Мирослав Николов

Името ми е Мирослав Николов. Животът е много благосклонен към мен. Даде ми много възможности да уча – понякога безплатно, понякога с много висока цена. Аз съм неврофийдбек терапевт и консултант по мотивационно интервюиране. Два метода за подкрепа на хора с различни затруднения, които се допълват по един очарователен начин. Ето какво мога да кажа за неврофийдбек: “Това е почистването на софтуера, за да може успешно да инсталират новите поведенчески програми, да балансираме работата на мозъка ни на неврологично ниво, само и само човек да бъде пo-близо до идеята си да бъде истински спокоен, балансиран и щастлив. От друга страна, аз съм щастлив човек, защото работя нещо много полезно, безопасно и иновативно.”