Малкия принц

Дора Добрева

На следващата планета живееше един пияница. Това посещение бе много кратко, но потопи малкия принц в дълбока тъга.

- Какво правиш? – каза той на пияницата, когото завари седнал мълчаливо пред една редица празни и друга редица пълни бутилки.
- Пия – отвърна мрачно пияницата.
- Защо пиеш? – попита го малкият принц.
- За да забравя – отговори пияницата.
- Да забравиш какво? – поинтересува се малкият принц, който вече го съжаляваше.
- Да забравя, че ме е срам – призна пияницата, като наведе глава.
- Срам от какво? – попита малкият принц, който искаше да му помогне.
- От това, че пия! – завърши пияницата и потъна окончателно в мълчание.
А малкият принц си тръгна в недоумение.
„Възрастните наистина са много, много странни“, каза си той, докато пътуваше.
Антоан дьо Сент-Екзюпери