Любовно кафене

Днес повече от всякога практикуващите психолози трябва да създаваме нови, бързо работещи техники и стратегии справяне с различни психологични трудности. Пандемията допринесе младите хора да имат повече трудности в общуването.

В център „Петра“ създадохме група за общуване нарекохме я „Любовно кафене“ – група за изграждане на умения за общуване, които да допринасят за създаване и изграждане на истинска интимна връзка. Поставяме участниците в реални ситуации. Те разговарят, хранят се, танцуват или просто рисуват и след това получават истинска обратна връзка. Всеки може да сподели как е възприел участието на другите в задачите. По този начин всеки разбира дали е нужно нещо да промени в отношението си към себе си и другите. Дали начинът по които общува има нужда от корекция.

Спомням си едно младо и интелигентно момиче сподели колко глупава се е почувствала, защото мъжа, който й партнираше в задачата използваше само професионален език. Целта на „Любовното кафене“ е да се усвоят умения за създаване и изграждане на добри отношения. Да се изразяваме така, че другите да ни разбират правилно, както и ние да разбираме другите по-добре. Създаваме различен дизайн на поведенчески опити, в които развиваме съзнанието и се само изучаваме, осъзнаваме потребностите както на себе си , така и на другите участници в групата, учим се да изразяваме и да приемаме собствените си емоции и да приемаме емоциите на другите по един здравословен начин, развиваме състрадание и загриженост към другите, учим алтернативни начини за справяне, осъзнаваме собствените си избори, търсим нови начини за справяне с различни житейски ситуации, учим се да предизвикваме внимание, изясняваме собствената си ценност. Учим се да бъдем по-добри със себе си и другите.

Дора Добрева