Личността на детето и промените

Всеки човек е уникална индивидуалност, отразил в себе си множество влияния. Съществуват обаче и явления, закономерни за всяко дете в определена възраст. Някои ги натичат кризи, други преходни прериоди.

Всъщност като част от развитието и израстването на детето, те носят колкото предизвикателства, толкова успехи и приятни моменти. Да поговорим за периода, когато движението е най-важното и любимо занимание, последван от онези дни, които са изпълнени с: „Не!” и „Аз, сам!”, за противопоставянето, характерно за възрастта около три години и как да преминем успешно през всичи промени, вземайки най-доброто от тях.