Легендата за орела

Орелът живее най-дълго от всички птици – около 70 години. Но за да достигне тази възраст, той трябва да вземе трудно решение.

Когато стане на 40, ноктите му вече не са толкова остри, за да сграбчва плячката си с тях. Дългият му силен клюн се изкривява. Остарелите му и тежки крила, покрити с дебели пера, не могат да се разперват както някога и затрудняват полета му.

Орелът е изправен пред две възможности: да умре или да претърпи промяна, която трае 150 дни.

Орелът трябва да отиде на върха на планината и да си направи гнездо.

После той удря клюна си в скала, докато падне. Когато му порасне нов, орелът изтръгва с него старите си нокти. Когато му израснат нови, той трябва да отскубне и перата си.

След пет месеца орелът прави първия си полет след прераждането си и живее още 30 години.
Питате се защо е нужна тази промяна? Често, за да оцелеем, трябва да започнем да мислим и да се държим различно.
Нужно е да се отърсим от спомените, навиците, старите си ценности, да отхвърлим своя товар, за да приемем настоящето и да видим неговите положителни страни.

Из „Скритият дар“, Джериес Авад