Кога да се консултираме с психолог

 

Психологическото консултиране е насочено към подпомагането на хората в справянето им  с важни за тях въпроси. Всеки човек многократно се изправя пред трудни за него ситуации, в които поради една или друга причина, не е възможно да удовлетвори важна за него потребност, а именно това са различни затруднения. В някои случаи човек има достатъчно възможности, за да се справи сам. В други, се обръща за помощ към близки и приятели. Но има и моменти, в които това не е достатъчно. Тогава нивото на стрес е по-високо и това може да доведе нарушаване на психическата му устойчивост и адаптивност, което води до дезорганизация в поведението. В случаите, когато факторите, които предизвикват стрес надвишават по значимост, продължителност и изразеност възможностите на човек да се справя, това се превръща в травма за него, която пречи на развитието му и е възможно да се отрази на здравословното му състояние. Именно в такива случаи се налага консултацията с психолог, който със своя професионален опит и познания има за цел подпомагането на човека в процеса на справяне с психологическата и поведенска му неувереност. Психологът подпомага личността в разширяването на собствените й възможности за справяне със затрудненията. И тъй като хората са различни и имат индивидуални прагове на издържливост на стрес, както и различни стратегии и умения за справяне, разнообразни са и подходите, които използва психологът в подпомагането на всеки един човек в процеса на справяне със собствения му проблем.

При пълна дискретност, в кабинета на психолога ще намерите разбиране и заедно ще изградите алтернативи за излизане от трудната ситуация. Ще получите подкрепа в процеса на справяне с трудностите и възвръщането на адаптивните ви реакции.

В дългосрочен план, психологическото консултиране дава възможност на личността да разшири личните си ефективни стратегии за справяне с проблеми, като когнитивно-поведенческата психотерапия е един от най-ефикасните терапевтични подходи. Този вид терапия се фокусира върху начина, по който хората мислят и постъпват, за да им помогне да се справят с емоционалните и поведенчески затруднения. Когнитивно-поведенческата психотерапия е мощна терапия, защото комбинира научни, философски и поведенчески аспекти в един подробен и обширен подход за разбиране и надмогване на често срещани трудности. Целта на когнитивната терапия е да ни помогне да се придвижим от определените емоционални и поведенчески затруднения към собствените ни цели и начините, по които искаме да се чувстваме или държим. Заради това когнитивната поведенческа терапия е целево-устремен, систематичен, решаващ проблемите подход.

 Диана Алексиева-Герджикова