Когато някой художник види красива Жена…

Когато някой художник гледа една красива девойка, той вижда в нея възрастната жена, в каквато след години ще се превърне тя…

Когато някой добър художник гледа една възрастна жена, той вижда в нея красивата девойка, каквато тя някога е била…

Когато някой велик художник гледа една възрастна жена, той я вижда точно такава, каквато е. И трябва да си наложи да види в нея онази красива девойка, каквато някога тя е била. Но той е уверен, че тази девойка все още живее в застаряващото тяло. Защото знае, че още не се е раждала жена, чието сърце да не е останало 16-годишно независимо от това, какво са направили от нея жестоките години…

Автор – неизвестен
Из статия в американски вестник