КЪДЕ Е ГРАНИЦАТА?

Евелина Димитрова

Прехвърлиш ли мярата, и най-приятното става неприятно” Демокрит Къде е границата между търпението и самоутвърждаването?Къде е границата между вниманието и обсебването?Къде е границата между грижата за другия и контрола върху […]

Малки стъпки срещу тревогата

Евелина Димитрова

Дишане на стол Докато човек диша – има живот. Когато човек задържа дишането си, лишава тялото си от правилен поток на кислород, което не може да се сравни с никоя […]

Тревога

Евелина Димитрова

Тревогата не е в другите, тя не е около нас, тя е в нас самите. Ние я събуждаме, предизвикваме я и после се грижим за нея. За да се отървеш […]

ТИПОВЕ НАСИЛНИЦИ

Евелина Димитрова

НАРЦИСТИЧНИЯТ ПЕРВЕРЗНИК Всеки човек в криза, може да бъде принуден да използва агресивни механизми, за да се защити. Изхождайки от тук, не бива да слагаме всички агресивно мъже по общ […]

Паническото разстройство

Евелина Димитрова

Точните причини за изпадане на човек в паника – не са известни. Предполага се, че има връзка с натрупани стресови и критични ситуации. Възможно е да има и някаква семейна […]

Врагът в мен

Евелина Димитрова

Човекът непрекъснато е част от някакво събитие, от някаква ситуация. Всяко събитие може да се възприема като незначително, като много важно хубаво и като много важно лошо. Една бримка на […]

„Контрол над контрола“

Евелина Димитрова

„Контрол над контрола“ или как се реагира на домашно насилие, страх, срам, вина… „Контрол над контрола“ – група за взаимопомощ на жертви на домашно насилие или домашен тормоз – формира […]

Разбирам ли себе си и другите?

Евелина Димитрова

Общуването в основата на нашия живот Жена пита мъжа си: – Защо ми отговаряш на въпроса с въпрос? А той: – А ти как мислиш? Утpо, 8 маpт. Мъж пита […]