Игрите

Евелина Димитрова

Трябва ли да играем с децата? Кога, колко  и на какви игри? Важни ли са игрите? Играта е основно занимание на детето, в нея то се подготвя за своите бъдещи дейности. […]

Психологическо развитие на детето в предучилищна и начална училищна възраст или една тема върху „първите 7”

Евелина Димитрова

Трябва ли да играем с децата? Кога, колко  и на какви игри? Важни ли са игрите? Играта е основно занимание на детето. В нея, то се подготвя за своите бъдещи дейности. […]

Писмо до родителите на порасналите деца

Евелина Димитрова

Скъпи родители, време е да се сблъскате с факта, който толкова време отхвърляте… Вашите „малки“ дечица са вече пораснали младежи. Обособени личности със свой собствен свят, различен от вашият,