Какво е хазартна зависимост?

Зависимостите, имат много общ, без значение е дали си пристрастен към алкохол, хероин и никотин, или към хазарт

  • Използваният наркотик се консумира прекомерно по време на зависимостта.
  • Загубата на контрол се увеличава значително.
  • Наркотикът се използва за бягане от реалността.
  • Зависимостта продължава, дори и да е причинила няколко негативни последици или е увредила здравето на индивида.

Патологичното залагане е записано като „анормално поведение или смущение при контрола на импулсите“ в ICD-10 на интернационално установените болестни състояния и може да бъде определена по следния начин:

„Болестта се състои в често повтарящо се залагане, което контролира живота на пациента и води до загърбването на социални, материални и семейни стойности и ангажираности.“

Честото залагане на маниакални пациенти се нарича мания. Манията е дискретна болест, която върви редом със силна възбуда, идваща отвътре меланхолия, безпричинни позитивни промени в характера и неспираща потиснатост

За хазартна зависимост се води и залагането при състояние на социален дефект, характеризиран с пренебрежение за социалните задължения и безсърдечно пренебрежение към чувствата на другите. Този вид поведение е често срещан в затворите.

Патологичното залагане се характеризира чрез постоянно, повтарящо се и най-често увеличаващо се поведение на хазартно залагане, въпреки негативните лични и социални последици като заеми, нарушаване на семейни връзки и ефектите върху професионалното развитие на индивида.

Преди някой да може да бъде установен като болен от патологично залагане, трябва да има два или повече случая на патологично залагане в период поне на една година.

Мисловните процеси на хазартно зависимите се споменават и в друга широко разпространена класация на заболяванията – „DSM-IV“:

  • Специалната важност на парите за индивида.
  • Мисловни процеси, засягащи съревнованието.
  • Неумората на индивида.
  • Огромната му нужда от социално признание.
  • Склонността към мания за работа.
  • Честите появи на психосоматични стресови проблеми.

Дора Добрева